Wydawnictwo REBEL

Wydawnictwo REBEL zaprasza do udziału w Mistrzostwach Polski we Wsiąść do Pociągu: Zjednoczone Królestwo – jedną z najnowszych odsłon popularnej gry familijnej.

Od lutego do września w całej Polsce będą się odbywały eliminacje. Zwycięzcy poszczególnych turniejów będą zaproszeni na wielki finał w Gdańsku, który odbędzie się w listopadzie 2018 roku na Festiwalu GRAMY. To tam uczestnicy będą walczyć o główną nagrodę – 1000zł!

Wydawnictwo REBEL organizuje mistrzostwa Polski już szósty rok. We wcześniejszych latach uczestnicy próbowali swoich sił w Królestwo w Budowie, Splendor, 7 Cudów Świata, Wsiąść do Pociągu: Europa, oraz Domek.

o grze

Weź udział we wspaniałej przygodzie, budując trasy kolejowe na terenie Zjednoczonego Królestwa – wyrusz z nami do Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii z okresu XIX wieku. Spróbuj okiełznać potęgę pary, by budować coraz dłuższe trasy i rozwijaj technologie łącząc żelaznymi szlakami odległe miasta Szkocji oraz Irlandii zanim zrobią to Twoi przeciwnicy.

W grze Wsiąść do Pociągu zadaniem graczy jest budowanie tras kolejowych poprzez zbieranie i zagrywanie zestawów kart lokomotyw w odpowiednich kolorach. Wersja Zjednoczone Królestwo oferuje zupełnie nowy poziom zabawy – rozpoczynając grę nie możemy korzystać z wielu możliwości znanych z podstawowej wersji, takich jak np. budowanie długich odcinków lub korzystanie z dróg morskich. Każdą taką możliwość musimy osobno nabyć, co znacznie wpływa na nasz sposób planowania. Dodatkowo na samym początku gry możemy poruszać się jedynie po terenie Anglii – pozostałe części Królestwa odkrywamy dopiero poprzez nabycie odpowiednich koncesji.

Wsiąść do Pociągu: Zjednoczone Królestwo

Mistrzostwa będą rozgrywane na mapie Zjednoczonego Królestwa.
Do rozgrywki wymagana jest znajomość zasad podstawowej wersji Wsiąść do Pociągu.

Instrukcja do gry Wsiąść do Pociągu: Europa
Instrukcja do gry Wsiąść do Pociągu: Zjednoczone Królestwo

Lista eliminacji

Lista eliminacji jest aktualizowana na bieżąco, w miarę napływających zgłoszeń, więc zachęcamy do odwiedzania strony od czasu do czasu.

Lista


23.06.2012

Fort II Nysa, Nysa

23.02.2018

"Sala kabaretowa" "Krzywego komina" ul. Fabryczna 13b, Zielona Góra

02.03.2018

pl. Zamkowy 1, Rydzyna

04.03.2018

Galeria Panorama, Pl. Dworcowy , Tarnów

08.03.2018

ul. Śremska 2 Dąbrowa, śrem

11.03.2018

ul. Opolska 2, Gdańsk

11.03.2018

Podlaska, 24, 24, Radzyń Podlaski

15.03.2018

Piasta 14, Milanówek

17.03.2018

Bydgoska 7, Chełmża

17.03.2018

ul. Reja 13, Sztum

18.03.2018

Pomorska 11, Rumia

21.03.2018

ul. Reja, 15, Sztum

23.03.2018

ul. Łozowa 77, Poznań

24.03.2018

żelazna, 67 paw.29, warszawa

30.03.2018

Wybickiego 9 , Susz

06.04.2018

Ul. Słowackiego 13, Ostróda

21.04.2018

Józefa Wybickiego 20, Elbląg

28.04.2018

Gen. J.H. Dąbrowskiego 36/4U, Wrocław

05.05.2018

Krzyżanowskiego 6B, RZESZÓW

12.05.2018

Fabryka Kultury, ul. Łąkowa 59, Reda

12.05.2018

Regis 1, Bochnia

19.05.2018

Komuny Paryskiej 40/U8, Szczecin

26.05.2018

ul. Bydgoska 7, Chełmża

02.06.2018

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny ul. Folwarczna 7, Głogów

14.06.2018

Szkola podstawowa w Szpetalu Gornym ul. Szkolna 1, Fabianki

24.06.2018

"Stacja Kultura - PlanszoZgranie" ul. Dworcowa 8, Lębork

31.08.2018

Piastowska 5c, Susz

08.09.2018

ul. Podgórna 21, Puszczykowo

18.09.2018

Geodetów 1, Leszno

UWAGA! Zgodnie z regulaminem Mistrzostw osoba, która wygrała jedne eliminacje, nie może wziąć udziału w kolejnych eliminacjach pod groźbą dyskwalifikacji z Mistrzostw i zakazem brania udziału w mistrzostwach organizowanych przez wydawnictwo Rebel przez kolejne 2 lata (w 2018 i 2019 roku).

Regulamin

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Organizatorem Mistrzostw Polski we „Wsiąść do Pociągu: Zjednoczone Królestwo”, zwanych dalej Mistrzostwami, jest firma Rebel Sp. z o.o., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000451062, dalej nazywana Organizatorem.
  2. Mistrzostwa prowadzone są w dwóch etapach: turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy.
  3. Turnieje eliminacyjne będą prowadzone w sklepach stacjonarnych, na konwentach i w innych punktach – przez przedstawicieli Organizatora lub Partnerów.
  4. Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych zostaną zakwalifikowani do turnieju finałowego.
  5. Turniej finałowy odbędzie się w dniu 24 listopada 2018 w Gdańsku, w trakcie jesiennej edycji Festiwalu GRAMY.
 2. UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI „WSIĄŚĆ DO POCIĄGU: ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

  1. Udział w Mistrzostwach mogą wziąć osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie po uzyskaniu zgody prawnych opiekunów przedłożonej sędziemu podczas turnieju.
  2. W turnieju nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Partnerów organizujących turnieje eliminacyjne.
  3. Jedna osoba może wziąć udział w kilku turniejach eliminacyjnych, o ile już nie zakwalifikowała się do finału.
  4. Osoba, która już została zakwalifikowana do finału, nie może wziąć udziału w kolejnych eliminacjach pod groźbą dyskwalifikacji z Mistrzostw i zakazem brania udziału w Mistrzostwach przeprowadzanych przez Organizatora w latach 2019 i 2020.
  5. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest zgłoszenie się do wzięcia udziału w turnieju eliminacyjnym w sposób przewidziany w danym turnieju oraz pojawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu.
  6. Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miasto zamieszkania) oraz wyraża zgodę na publikację swojego nazwiska i wizerunku na stronie internetowej Mistrzostw i innych kanałach komunikacyjnych Organizatora.
  7. Każdy z uczestników może w dowolnej chwili zrezygnować z wzięcia udziału zarówno w eliminacjach, jak i finałach (osoby, które chcą zrezygnować lub nie mogą stawić się na finały, proszone są w miarę możliwości o poinformowanie Organizatora przynajmniej na 3 dni przed datą finałów).
 3. ORGANIZACJA TURNIEJÓW ELIMINACYJNYCH PRZEZ PARTNERÓW

  1. Przedstawiciel Partnera, który chce przeprowadzić turniej eliminacyjny, musi wysłać zgłoszenie za pomocą formularza umieszczonego na stronie Mistrzostw, wraz z proponowanym terminem.
  2. Partner może przeprowadzić nie więcej niż jeden turniej eliminacyjny w jednej lokacji. W przypadku prowadzenia eliminacji w kilku punktach (np. w kilku oddziałach), każdy turniej musi być zgłoszony oddzielnie.
  3. Lista punktów, w których odbędą się eliminacje do Mistrzostw, jest na bieżąco aktualizowana przez Organizatora na oficjalnej stronie Mistrzostw (https://mistrzostwa.rebel.pl/wdp2018/).
  4. W eliminacjach w danym punkcie nie może wziąć udział mniej niż 12 osób. W przeciwnym wypadku turniej eliminacyjny może zostać odwołany decyzją Organizatora.
  5. Za uprzednią zgodą organizatora Partner może zorganizować zamknięte eliminacje dla wybranej grupy osób (np. uczniów szkoły), ale wtedy liczba uczestników eliminacji musi wynieść minimalnie 20 osób.
  6. Organizator dostarcza Partnerowi egzemplarze turniejowe, materiały reklamowe i nagrody najpóźniej dwa dni przed datą turnieju.
  7. Partner zobowiązany jest do:
   • przekazania Organizatorowi liczby osób, które wyraziły chęć wzięcia udziału w turnieju;
   • publikacji informacji o Mistrzostwach i turnieju eliminacyjnym w swoich kanałach reklamowych (strona www, newsletter, itp.), najpóźniej na dwa tygodnie przed datą eliminacji;
   • wywieszenia w swojej siedzibie plakatu z informacją o Mistrzostwach (jeżeli to możliwe) dostarczonego przez Organizatora;
   • organizacji eliminacji i zapewnienia sędziego turnieju;
   • wykonania pamiątkowego zdjęcia finalistów wraz z przedstawicielem Partnera oraz nagrodami i przesłania go do Organizatora;
   • przesłania Organizatorowi wypełnionego formularza finałowego, wraz z podpisami osób, które zajęły pierwsze trzy miejsca, w przeciągu dwóch dni roboczych od zakończenia rozgrywek (formularz finałowy należy wypełnić DRUKOWANYMI literami!);
   • odesłania Organizatorowi egzemplarzy turniejowych najpóźniej drugiego dnia roboczego od zakończenia rozgrywek, na koszt Organizatora, zgodnie z przesłaną przez niego instrukcją zwrotu gier;
  8. Jeśli egzemplarze turniejowe zostaną zwrócone w inny sposób i w innym terminie, niż podany przez Organizatora, Partner pokrywa koszty zwrotu egzemplarzy turniejowych.
  9. Jeśli egzemplarze turniejowe nie zostaną zwrócone w terminie, Organizator ma prawo obciążyć Partnera kosztami przygotowania nowych egzemplarzy turniejowych w miejsce niezwróconych.
 4. TURNIEJ FINAŁOWY MISTRZOSTW „WSIĄŚĆ DO POCIĄGU: ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”

  1. Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych zostają zaproszeni do wzięcia udziału w finałach Mistrzostw.
   • Jeśli zwycięzca eliminacji odmówi wzięcia udziału w finałach, to z punktu w którym odbywały się mistrzostwa nikt nie dostaje promocji do finału.
  2. W turnieju finałowym rozgrywane są dwie rundy eliminacyjne. Z każdej rundy eliminacyjnej przechodzi dwóch graczy z najwyższym wynikiem.
  3. Po rundzie eliminacyjnej przechodzimy do ćwierćfinałów i półfinałów, które wyłonią czterech finalistów. W tym etapie liczba graczy przy jednym stole będzie uzależniona od ogólnej liczby graczy, którzy wygrali rundę eliminacyjną.
  4. Remisy w rundzie finałowej rozstrzygane są według zasad gry, a jeżeli dalej remis się utrzymuje, to wygrywa osoba, która zdobyła więcej punktów w rundzie poprzedzającej finał.
 5. ZASADY PROWADZENIA ROZGRYWEK I TURNIEJÓW

  1. W każdym turnieju eliminacyjnym oraz turnieju finałowym zostanie wyznaczony Sędzia, który podejmuje decyzje w trakcie trwania turnieju. Decyzje sędziego są ostateczne.
  2. Sędzia decyduje o tym, jak uczestnicy zostają podzieleni na rozgrywki. Każda rozgrywka musi mieć minimalnie 2 i maksymalnie 4 uczestników.
  3. Sędzia losowo przydziela graczom miejsca przy stołach w każdej rundzie.
  4. Pierwszy gracz w każdej rozgrywce wybierany jest losowo, drugim graczem zostaje osoba siedząca po lewej, itd.
  5. Każdy turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym – tzn. zwycięzcy poszczególnych rozgrywek przechodzą do kolejnych rund.
  6. Eliminacje oraz finały będą odbywać się w wariancie podstawowym (bez kart zaawansowanych technologii).
 6. NIESPORTOWE ZACHOWANIA

  1. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić sędziemu nieprawidłowe zachowania współgraczy. Zgłoszeniu podlegają:
   • próby złamania zasad,
   • próby podglądania kart współgraczy lub zakrytych kart na stole,
   • celowe rozpraszanie współgraczy, mające na celu utrudnić im rozgrywkę,
   • poprawianie elementów znajdujących się już na planszy bez pozwolenia sędziego,
   • celowe przedłużanie rozgrywki (tura gracza nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty),
   • próby kontaktu z osobami postronnymi,
   • korzystanie z urządzeń elektronicznych, które mogą wpłynąć na wynik rozgrywki,
   • podpowiadanie,
   • niekulturalne zachowanie wobec sędziów, organizatorów lub współgraczy.
  2. Każde zgłoszenie sędzia ma obowiązek rozpatrzyć i w momencie uznania, że było ważkie, sędzia ma prawo dać winnemu graczowi ostrzeżenie lub zdecydować o jego dyskwalifikacji.
  3. Sędzia ma prawo ostrzec uczestnika o groźbie dyskwalifikacji, gdy dostrzeże groźbę niesportowego zachowania, jak i zdyskwalifikować gracza za złamanie regulaminu.
 7. NAGRODY

  1. Nagrody w turniejach eliminacyjnych
   • Osoba, która zajęła pierwsze miejsce jako pierwsza wybiera dla siebie nagrodę spomiędzy gier Odkrycia: Dzienniki Lewisa i Clarka, Żyrafometr i Złodzieje
   • Osoba, która zajęła drugie miejsce, wybiera z pozostałych dwóch gier. Ostatnia gra przypada osobie, która zajęła trzecie miejsce.
  2. Nagrody w finale Mistrzostw
   • Zwycięzca Mistrzostw otrzymuje 1000 PLN w formie przelewu na wskazane konto.
   • Osoba, która zajęła drugie miejsce w rozgrywce finałowej Mistrzostw otrzymuje 500 PLN w formie przelewu na wskazane konto.
   • Osoba, która zajęła trzecie miejsce w rozgrywce finałowej Mistrzostw otrzymuje 250 PLN w formie przelewu na wskazane konto.
  3. Wszystkie osoby, które wygrały nagrody pieniężne, zobowiązane są do przekazania w przeciągu siedmiu dni Organizatorowi niezbędnych danych do wykonania przelewu. Numer konta ma być przekazany mailowo i potwierdzony telefonicznie.
  4. Jeśli dana osoba nie przekaże danych do przelewu w określonym czasie i ich nie potwierdzi telefonicznie, nagroda przepada na rzecz Organizatora.
  5. Wszystkie należne podatki związane z ww. nagrodami pokrywa Organizator.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Każda osoba biorąca udział w Mistrzostwach potwierdza znajomość i akceptację regulaminu Mistrzostw.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
  3. Aktualny i pełny regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej Mistrzostw (https://mistrzostwa.rebel.pl/wdp2018/).

Regulamin Mistrzostw Polski
we Wsiąść do Pociągu: Zjednoczone Królestwo

Zorganizuj eliminacje

Sklepy z grami planszowymi, szkoły, biblioteki, kluby planszówkowe i inne placówki oraz organizacje promujące gry planszowe zapraszamy do zorganizowania eliminacji do Mistrzostw Polski w grze Wsiąść do Pociągu: Zjednoczone Królestwo.

Wydawnictwo Rebel zapewnia bezzwrotnie nagrody dla zwycięzców (3 pierwsze miejsca) oraz plakaty (3 sztuki na eliminacje) do promowania imprezy. Wydawnictwo wypożycza również egzemplarze turniejowe, które należy zwrócić niezwłocznie po zakończeniu zorganizowanych eliminacji. Pokrywamy również koszty przesyłki egzemplarzy turniejowych w obie strony.

 • Eliminacje odbywają się od lutego do września włącznie.
 • W jednym tygodniu mogą się odbyć maksymalnie 4 eliminacje. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualną listę eliminacji można sprawdzić tutaj.
 • Wypełniając formularz zgłoszeniowy organizator eliminacji potwierdza przeczytanie regulaminu Mistrzostw i jego akceptację.
 • Przesłanie wypełnionego formularza nie oznacza jeszcze przyjęcie zgłoszenia. Dopiero mail od organizatora Mistrzostw z informacją o przyjęciu zgłoszenia i szczegółowymi informacjami dodatkowymi jest takim potwierdzeniem.

Prosimy o staranne i przemyślane wypełnienie wszystkich pól.

Zgłoś chęć organizacji eliminacji

Adres wydarzenia / miejsca eliminacji
Adres do wysyłki egzemplarzy turniejowych (jeżeli inny niż adres eliminacji)

Arkusz eliminacyjny Mistrzostw Polski

kontakt z nami

REBEL
REBEL Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 64c
80-298 Gdańsk

Zadzwoń

58 728 49 58